Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Mai Hóa -Tập trung thực hiện, duy trì và củng cố các tiêu chí để phát huy xã đạt chuẩn nông thôn mới

31/03/2024

Triển khai các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã Mai Hóa trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn do tình hình dịch bệnh và thiên tai diễn biến bất thường đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, giám sát của HĐND xã, sự điều hành của UBND, Ban quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia xã đã tập trung thực hiện, duy trì và củng cố các tiêu chí để phát huy xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước đưa xã nhà ngày càng thêm đổi mới.

Triển khai thực hiện

Tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Phân bổ, treo các bảng Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, lắp 25 bảng tiêu chí tại các thôn, đơn vị. Lắp đặt 62 biển tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại 2 thôn: Liên Sơn và Liên Hóa. Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức đoàn làm việc với cấp ủy thôn Bắc Hóa, Liên Hóa và Tây Hóa để triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 và Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục huy động hiến đất, hiến cây, hiến tài sản và sự đóng góp vật chất, ngày công để xây dựng các hạng mục như: xây dựng cổng chào thôn; nâng cấp khuôn viên và mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa, bê tông hóa đường và lề đường giao thông nông thôn, xây dựng đường hoa, chương trình thắp sáng đường quê. Công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn. Vận động nhân dân tích cực sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ để nâng cao thu nhập, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân sau dịch bệnh.

Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo và BQL các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2023). UBND xã đã bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình; BQL phân công trách nhiệm cho các thành viên rà soát cụ thể thực trạng, đánh giá đúng tiềm năng, nguồn lực, dự báo một số thuận lợi, khó khăn để triển khai sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, nhằm duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được. Các thành viên BCĐ, BQL xây dựng NTM xã tập trung tham mưu hoàn thiện các tiêu chí được phân công phụ trách.

 Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, đã rà soát có 15/19 tiêu chí và 69/75 chỉ tiêu đạt theo bộ tiêu chí quy định. Còn 04 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia: Tiêu chí số 05 – Giáo dục, Tiêu chí số 6 – Văn hóa, Tiêu chí số 14 – Y tế, Tiêu chí số 17 – Môi trường.  Tiêu chí Giao thông. Hoàn thành tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. Đã nghiệm thu và bàn giao trong năm 05 công trình với tổng mức đầu tư 10.883.550.000 đồng. Xây dựng các tuyến đường ngập lũ xã Mai Hóa với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công Trung hạn của ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đến nay 95,2% đường trục thôn, xóm được bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện chương trình thắp sáng đường quê được quan tâm. Trong năm thôn Đông Thuận, Tây Hóa đã triển khai xây dựng mới 04 tuyến đường điện chiếu sáng công cộng với chiều dài 2.440 mét, gồm 76 bóng với tổng kinh phí 71.500.000 đồng. Đến nay, toàn xã có 81 tuyến, chiều dài 31.611m, 884 bóng với tổng kinh phí 627.045.000 đồng. Bắc Hóa xây dựng đường hoa trị giá 37 triệu đồng; 03 thôn Liên Sơn, Nam Sơn, Liên Hóa tập trung xây dựng các công trình từ nguồn hỗ trợ xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng KDC NTM kiểu mẫu.

          Tiêu chí Thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo 02 HTX và các thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh kênh mương để phục vụ tưới, tiêu đảm bảo cho nhân dân sản xuất. Hiện tại đã tập trung kiểm tra các công trình hư hỏng, xuống cấp, tổng hợp trình cấp trên đầu tư xây dựng, sửa chữa để đảm bảo cơ bản 100% diện tích đất trồng lúa được tưới, tiêu nước chủ động.

  Tiêu chí Điện. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt 100%. Ngành điện đã quan tâm kiểm tra, thay thế một số tuyến điện hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn lưới điện, sinh hoạt cho nhân dân. Nâng cấp 02 tuyến điện tại thôn Đông Thuận và Xuân Hóa.

Tiêu chí Giáo dục. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được đảm bảo, đến nay Duy trì phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục xóa mù chử mức độ 2, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, Trường THCS, Trường Mầm Non đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường THCS được công nhận đạt thi đua “Lá cờ đầu” giáo dục THCS năm 2023. Nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Nhà vệ sinh Trường mầm non xã Mai Hóa.

 Tiêu chí Văn hóa: Nhà văn hóa, khu thể thao các thôn từng bước được nâng cấp sửa chữa, đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng, khuôn viên nhà văn hóa được mở rộng và đầu tư khang trang sạch sẽ đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa. Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình cổng chào thôn Đông Hòa. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh. Duy trì và giữ vững 5/5 đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 10/10 khu dân cư văn hóa.

          Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Hoạt động của các Doanh nghiệp, Công ty: Tập trung đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động, doanh thu của các doanh nghiệp và 5 công ty trong năm 2023 đạt 8,3 tỷ đồng. Trên địa bàn đã hình thành và phát triển các cơ sở hạ tầng thương mại tại khu vực dọc Quốc lộ 12A thôn Tân Hóa, Liên Hóa, Bắc Hóa, Đông Thuận góp phần phát triển thương mại dịch vụ và thay đổi bộ mặt nông thôn.

Trên địa bàn xã, đường truyền internet được nối đến Trụ sở, các nhà trường, trạm y tế và các hộ dân tất cả 10 thôn; đấu nối Wi-Fi đến các phòng làm việc và khuôn viên Trụ sở. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 85% trở lên. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội. Đã lắp đặt 11 cụm Wifi miễn phí tại 10 thôn và trung tâm xã.

Tiêu chí Nhà ở dân cư. Tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt, nhắc nhở người dân khi có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về xây dựng đúng quy hoạch, đầy đủ các thủ tục về đất đai. Nhà ở đảm bảo “03 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng) và diện tích nhà ở đạt từ 14 m2/người trở lên, có niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên, kiến trúc, mẫu mã nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của vùng miền.

 Tiêu chí Lao động. Đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 96%. Trong năm, đã mở 02 lớp dạy nghề với 70 học viên tham gia.

Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.  Tập trung chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao giá trị và năng suất cây trồng, nhân dân đã đầu tư thuê máy san ủi để cải tạo lại đồng ruộng; tập trung đầu tư vào chăn nuôi, xem xét để tái đàn lợn sau khi hết dịch tả lợn Châu Phi, dịch Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Hương Bình với diện tích 33,5 ha tại các thôn nhằm tạo vùng nguyên liệu cho việc xây dựng sản phẩm OCOP “Gạo sạch Mai Hóa”.

 Tiêu chí Y tế. Chỉ đạo trạm y tế nâng cao cất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được bảo đảm; thực hiện kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh; không có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hạn chế trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe.

           Tiêu chí Hành chính công. Tập trung nâng cao chất lượng quản lý tại UBND xã, áp dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử trong công tác quản lý, áp dụng ký nhận văn bản số được thực hiện thông suốt. Thường xuyên cập nhật các văn bản và công khai các thủ tục hành chính của xã. Hướng dẫn các thôn bổ sung, điều chỉnh quy ước, hương ước để hoạt động có hiệu quả.

 Tiêu chí Tiếp cận pháp luật. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại được thực hiện kịp thời; duy trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn. Trong năm 2023 đã tổ chức tại xã 01 hội nghị về tuyên truyền Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo thu hút 63 người tham gia; 01 hội nghị về tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng thu hút 49 người tham gia, 10 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn thu hút 782 người tham gia.

 Tiêu chí Môi trường. Chỉ đạo công ty TNHH DVTM Thế Phương thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời vận động nhân dân chấp hành tốt phương án thu gom rác thải. Tập trung xử lý rác thải nông thôn, đặc biệt là sau dịp tết Nguyên đán 2023. Duy trì công tác vệ sinh môi trường định kỳ, thực hiện tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh đảm bảo sạch sẽ, thực hiện trồng cây bóng mát, trồng hoa giữ cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Thôn Liên Hóa phối hợp với Hội LHPN xã ra mắt mô hình “5 có 3 sạch” nông thôn mới kiểu mẫu thu gom phân loại rác thải tại nguồn theo kế hoạch của LHPN huyện.

 Tiêu chí Chất lượng môi trường sống. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống trong nhân dân, xử lý rác thải hợp vệ sinh, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đảm bảo các tác động môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, không để ngập úng khi có mưa to, mưa dài ngày trong khu dân cư. Tuyên truyền lắp đặt 06 hầm Bioga nhằm hạn chế ô nhiểm môi trường trong chăn nuôi.

 Tiêu chí Quốc phòng – an ninh. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, kết quả giao quân chỉ tiêu huyện giao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục hoạt động có hiệu quả; các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được duy trì, vai trò nòng cốt trong các phong trào luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, việc phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể được phát huy, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, các vụ việc xảy ra trên địa bàn cơ bản được điều tra làm rõ, không có vụ việc tồn đọng, không có án nghiêm trọng xảy ra.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

          Mục tiêu tổng quát trong năm 2024 là, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; giải quyết việc làm lao động nông thôn. Giao thông thuận tiện, đường làng ngõ xóm sạch, đẹp. Xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh, người dân được tiếp cận pháp luật.

 Mục tiêu cụ thể là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn, củng cố thêm các tiêu chí đã đạt đảm bảo bền vững, nâng cao các tiêu chí đạt được, giữ vững xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

 Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

Một là, củng cố nâng cao trách nhiệm BCĐ, BQL, Ban phát triển thôn.

 Kịp thời củng cố kiện toàn, thay thế các thành viên Ban quản lý, Ban phát triển thôn do thay đổi thành viên hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Có kế hoạch tăng cường tuyên truyền xây dựng nông thôn mới về tận từng thôn, lồng ghép vào các hội nghị để đề cập nhiều hơn về chủ trương xây dựng nông thôn mới và NTM nâng cao nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo Công chức VH-XH tăng thời lượng phát bản tin về chủ trương đường lối của Đảng, Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, bản tin về người tốt việc tốt trong công tác xây dựng NTM.

Hai là, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ đáp ứng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao. Tập trung tạo nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất của các trường học; phát triển hệ thống thông tin truyền thông, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin. Tập trung, bố trí nguồn lực xây dựng và củng cố cơ sở vật chất các trường học nhằm đảm bảo công tác dạy và học, xây dựng 02 trường tiểu học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Đầu tư, chọn 01 thôn để xây dựng KDC kiểu mẫu.

Ba là, tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Huy động mọi nguồn lực tài chính để lựa chọn, hỗ trợ nhân rộng các mô hình, hình thức sản xuất có hiệu quả nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân; quan tâm chỉ đạo thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn để tạo vùng nguyên liệu cho sản phẩm Gạo sạch Mai Hóa. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi bò lai, đặc biệt là bò BBB; khuyến khích đầu tư phát triển trang trại, gia trại tổng hợp, phát triển mô hình sản xuất nhà lưới trên địa bàn. Xây dựng 20 vườn mẫu cấp xã tại các thôn. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc vay vốn cho lao động tại địa phương xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Bốn là, tạo sự chuyển biến về xã hội, cảnh quan môi trường nông thôn.

Vận động các hộ gia đình xây dựng các công trình vệ sinh thiết yếu có quy hoạch, bố trí chuồng trại hợp lý, xây dựng mới, sửa sang lại cổng, ngõ, hàng rào sạch đẹp bố trí  hệ thống cống rãnh thoát nước tránh làm ô nhiễm môi trường. Tập trung quản lý việc thu gom rác thải trên địa bàn để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên cơ sở xã hội hóa. Chú trọng phong trào Ngày chủ nhật xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các đường hoa, đường do các tổ chức tự quản trên địa bàn.

Năm là, huy động nguồn lực.

Tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh, của huyện để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và NTM nâng cao. Huy động nguồn lực của các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Huy động sự đóng góp của nhân dân theo quy định để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống của nhân dân. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn để chủ động trong công tác xây dựng NTM.

Sáu là, hệ thống chính trị - xã hội

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng.

  PV Lê Tiến

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng