Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine 70 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Chào mừng 29 năm Tạp chí Việt Nam Hương sắc ra số đầu tiên

27/09/2022

Ban Biên tập: Nhân dịp kỷ niệm 29 năm (1993-2022), Tạp chí Việt Nam Hương sắc ra số đầu, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài Xã luận là cương lĩnh, ngọn cờ hoạt động của Tạp chí trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển. Từ đó đến nay, Tạp chí luôn đi đúng tôn chỉ mục đích của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, hướng tới khai thác và phản ánh cái hay, cái đặc sắc trong thiên nhiên và cuộc sống của con người; tâm hồn, đạo đức, nhân văn và truyền thống văn hóa tốt đẹp; ca ngợi lịch sử dựng nước và giữ nước trải qua hằng ngàn năm của dân tộc. Tạp chí Việt Nam Hương sắc còn là người bạn đồng hành, là diễn đàn của những người yêu thích sinh vật cảnh, hướng tới chân, thiện, mỹ, có tâm huyết xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái, di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên gấm vóc của đất nước.

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh đã có thêm tờ Tạp chí Điện tử Việt Nam Hương sắc là diễn đàn hết sức quan trọng để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu, trao đổi thông tin về các lĩnh vực liên quan tới sinh vật cảnh; đồng thời cũng là công cụ nhạy bén phản ánh những nét đẹp về cảnh quan, sinh thái môi trường, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại về đất nước và con người Việt Nam; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống xanh-sạch-đẹp, phát triển sinh vật cảnh, kinh tế sinh thái góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng