Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên cụm kinh tế năm 2024

27/02/2024

    Sáng ngày 27/2, tại Trụ sở Văn phòng Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua  các tổ chức thành viên cụm kinh tế năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ông  Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên Giáo- Ủy  Ban  Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam  - ông Trần Hồng Quảng, Cụm trưởng; Chủ tịch Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam - Ông Lê Ngọc Dũng , Cụm phó; đại diện các đơn vị: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam;  Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội làm vườn Việt Nam;  Hội Thủy sản Việt Nam; Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh Hội Nghị

Phát huy kết quả thi đua năm 2023, tiếp tục động viên, khuyến khích các tổ chức thành viên, cá nhân, hội viên tích cực sản xuất, kinh  doanh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các đơn vị thuộc Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã triển khai Kế hoạch thi đua với nhiều mục tiêu và nội dung cụ thể:

1. Công tác Thông tin, tuyên truyền:

Từng đơn vị thành viên trong Cụm tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp ( thông qua Hội nghị hội thảo trực tiếp và trực tuyển, thông qua mạng inteemet và các nền tảng kỹ thuật số, các tài liệu, pa-nô, đĩa VCD....) để phổ biến và quán triệt sâu rộng tới các tổ chức cá nhân trong đơn vị các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025).

2. chức triển khai các phong trào thi đua:

a/ Bám sát nội dung phong trào thi đua do Quốc Hội, Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021- 2025 để triển khai gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của trọng tâm của đơn vị trong năm 2024

b/ Tích cực hưởng ứng thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và UBTW MTTQ Việt Nam phát động như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng cao; chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; Tích cực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Xây dựng nếp sống văn minh và gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa; Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo và địa phương có điều kiện đặc biệt khó khăn; chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công. Hưởng ứng chủ trương của Ban Bí thư và kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tiếp tục và tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

- Từng tổ chức thành viên trong Cụm căn cứ nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, các Chương trình hành động trọng tâm của các Ban, Bộ, Ngành và nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng và triển khai nội dung, phạm vi, thời gian thi đua và các hình thức khen thưởng cụ thể của năm 2024 cho phù hợp, thiết thực.

3. Đổi mới phương thức tổ chức thi đua – khen thưởng:

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh tiêu chí, thang điểm đánh giá các hoạt động thi đua của Cụm cho phù hợp với nội dung thi đua trong năm 2024. Các đơn vị thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, các mô hình có tính đột phá, các phương pháp tổ chức thi đua sáng tạo, hiệu quả để khuyến khích, tổng kết nhân rộng trong đơn vị và chia sẻ với các đơn vị trong Cụm thamkhảo, học tập.

- Từng đơn vị trong Cụm tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế Thi đua Khen thưởng phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của đơn vị. Phân công cán bộ (chuyên trách hoặc bán chuyên trách) làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và có biện pháp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công tác thi đua – khen thưởng trong tình hình hiện nay.

- Thực hiện tốt việc kết nối giữa các đơn vị thành viên với đơn vị Cụm trưởng giữa các đơn vị Cụm trưởng, cụm phó để trao đổi cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời. Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện cụ thể, toàn Cụm hoặc một số đơn vị thành viên của Cụm tổ chức các các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động chung, đặc biệt là công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ hội phát triển quan hệ hợp tác giữa các đơn vị trong Cum.

    Phát biểu tại Hội nghị, Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên Giáo- Ủy  Ban  Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo: Đây là một năm  có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  trong thực hiện kế hoạch  5 năm 2021- 2025. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo tinh thần nghị quyết đại hội XIII của Đảng, như vậy các tổ chức Hội cần vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ thành viên, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp, kiến nghị kịp thời giúp thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời vận động các cá nhân, đơn vị thành viên của các tổ chức Hội nỗ lực sáng tạo, bứt phá trong công tác thi đua, lập thành tích, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông  Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên Giáo- Ủy  Ban  Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam cho biết: Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam sẽ phối hợp tốt với các đơn vị trong Cụm để theo dõi, đánh giá  kết quả thi đua của các đơn vị trong Cụm,  tổ chức bình xét, kịp thời đề xuất  các cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các đơn vị thành viên có thành tích xuất sắc trong năm theo đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và Quy chế Thi đua Khen thưởng của Ủy ban  Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Quảng- Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam (Cụm trưởng)
Lê Ngọc Dũng - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (Cụm phó) phát biểu tại hội nghị 

Sau khi nghe ý kiến góp ý từ các thành viên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thông qua Kế hoạch thi đua, khen thưởng và tiêu chí đánh giá chấm điểm thi đua năm 2024 của Cụm gồm: Vận động các thành viên đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thi đua nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp... nhằm củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị  năm 2024; Thi đua phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, giám sát và phản biện các chính sách kinh tế, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Thi đua hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức mình, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Thi đua phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp... triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Tham gia các hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong Cụm, tham gia dự họp đầy đủ đúng thành phần và gửi Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chất lượng; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; Làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; Có cách làm sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí đã ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Cụm kinh tế đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024.

Kết thúc chương trình, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (Cụm trưởng) đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác tổ chức hội nghị của các đơn vị thành viên trong Cụm, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 

Hồng Vân

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng