Banner quảng cáo đầu trang

Gốm Chăm - Những nghệ nhân mong lưu giữ được nghề

25/05/2023

Nghề làm gốm truyền thống mang lại thu nhập không cao nhưng nhiều nghệ nhân của làng Gốm Chăm Bình Đức, tỉnh Bình Thuận vẫn lựa chọn lưu giữ nghề, bởi với họ làm gốm không chỉ là 1 cái nghề, nó còn là cái hồn cốt phải giữ gìn của dân tộc Chăm. Làng gốm đã trải qua nhiều thăng trầm, khi Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp các nghệ nhân tại làng gốm Chăm Bình Đức hết sức vui mừng, đối với họ đây là động lực để họ cố gắng, nỗ lực, giữ vững nghề truyền thống cha ông để lại.

0 Bình luận
TextFooter
Thông báo
Đóng