Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine 70 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

02/07/2024

VNHS - Tân Hóa là một xã nghèo miền núi, địa hình tương đối hiểm trở phần lớn là đồi núi có độ cao trung bình trên 600m so với mặt nước biển tuy nhiên là rốn lũ của huyện Minh Hóa nên thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Toàn xã có 06 thôn, dân số 2928 người, mật độ dân số là: 49 người/km2, tổng số hộ 715 hộ. Tổng số lao động là 2.106 người (chiếm 90 % dân số), trong đó lao động trong độ tuổi là học sinh, sinh viên 91 người, lao động nông nghiệp chiếm 97,1%, lao động phi nông nghiệp chiếm  2,9%.

Với địa hình đa dạng, thổ nhưỡng tương đối mầu mỡ có khả năng phát triển sản xuất các loại cây trồng có năng suất cao và chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm là cơ sở cho phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số loại hình dịch vụ đã hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả thu hút được lực lượng lao động trên địa bàn.

Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh có hệ thống điện tương đối bảo đảm, môi trường trong lành.

Trên địa bàn có các khe suối phân bổ tương đối đồng đều, địa hình thuận lợi cho xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ tưới nước cho sản xuất nông nghiệp, quy hoạch phát triển sản xuất hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ cấp trung ương đến huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, từ khi triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới đến nay trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội đã có sự phát triển trên hầu hết các mặt. Đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn xã đã có chuyển biến. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng, tôn tạo, nâng cấp.  Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", trọng tâm là xây dựng "Gia đình văn hóa", "thôn văn hóa",... được triển khai, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa lành mạnh, giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được nâng cao. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, đồng thời ứng dụng nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng cao của người dân.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”: Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, bao gồm các tiêu chí không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ; các cấp Hội Phụ nữ đã tập hợp hội viên tham gia hưởng ứng.

Với quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, lực lượng Công an tham mưu giúp chính quyền cơ sở phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kết hợp phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc để mỗi người dân thấy rõ ý thức trách nhiệm, tích cực phối hợp tham gia, giúp đỡ lực lượng chức năng đấu tranh, tố giác tội phạm, gắn với phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh, huyện Minh Hóa đã cụ thể hoá bằng Chương trình hành động, được sự quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và giúp đỡ của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng của Tỉnh cũng như của Huyện; Được sự đồng tình ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xã; nhân dân sẵn sàng hiến đất đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ từ xã tới thôn đoàn kết tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khó khăn:

Xã Tân Hóa xuất phát điểm thấp, từ một xã nghèo, đời sống kinh tế nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; tư tưởng của một số cán bộ và nhân dân đang trong chờ ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước; trình độ dân trí còn thấp, các ngành nghề kém phát triển; thời tiết khắc nghiệt, là rốn lũ của huyện Minh Hóa nên hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới; nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên cũng như vốn ngân sách xã còn hạn chế. Do đó việc xây dựng các tiêu chí cần nguồn vốn lớn khó thực hiện.

Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đảng ủy ban hành các Nghị quyết chuyên đề, gắn chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn xã. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý cụ thể rõ ràng. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban quản lý, nhân dân từ xã xuống cơ sở trong việc thực hiện xây dựng NTM, nhất là chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Công tác vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, bao gồm các tiêu chí không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ; các cấp Hội Phụ nữ đã tập hợp hội viên tham gia hưởng ứng. Đẩy mạnh triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động: “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Mái ấm tình thương”… cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo có cơ hội thoát nghèo.

Việc quản lý thu chi ngân sách được tuân thủ nguyên tắc tài chính và những quy định cụ thể về trình tự các bước của luật xây dựng, đảm bảo tính khách quan dân chủ.

Những ngôi nhà chống lũ của người dân với diện tích 20  - 30m2, bên dưới gắn thùng phi làm phao

Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn:

Hàng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã quan tâm triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện về xây dựng NTM để cho nhân dân hiểu và nhận thức sâu rộng về nội dung của Chương trình, giúp cộng đồng dân cư chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng NTM.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành; nội dung Đồ án, Đề án quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tuyên truyền xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững…

Các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, gắn mục tiêu xây dựng NTM vào chương trình hành động cụ thể cho từng hội viên của mình. Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn;  Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất; Vận động người thân ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ giúp các hộ nghèo nâng cấp nhà ở, cải thiện đời sống...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn các hoạt động văn hóa với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống chấp hành pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp.

Thực hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng, nhà, sân, vườn, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hướng dẫn cách ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; quy hoạch vườn, ao, chuồng và các công trình vệ sinh, nhà tắm đảm bảo mỹ quan và môi trường.

Vận động nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn; không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

Tú Làn Lodge là mô hình lưu trú dựa vào vách núi để thích ứng thời tiết ở vùng "rốn lũ" Tân Hóa.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã mang lại những lợi ích thiết thực khu vực nông thôn, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

Trên lĩnh vực trồng trọt, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất sử dụng linh hoạt diện tích; áp dụng quy trình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh tập trung tạo ra nông sản hàng hóa gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo hướng giá trị gia tăng trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.

Trong những năm qua được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, trên địa bàn xã phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi:

Tỷ lệ hộ nghèo: Năm 2012, toàn xã có 389 hộ nghèo, chiếm 59,75%, đến năm 2023 còn 6/715 hộ, chiếm 0,83%, cận nghèo 37/715 chiếm 5,17% (Đã trừ các hộ bảo trợ xã hội)

Thu nhập bình quân đầu người trong xã năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay xã có mức thu nhập bình quân đầu là 42,119 triệu đồng/người/năm

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”: Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, bao gồm các tiêu chí không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học;

Xây dựng nông thôn mới xã Tân Hóa có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hoàn thiện; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Biển chỉ dẫn vào làng du lịch Tân Hóa được lãnh đạo đại phương cho xây dựng giúp du khách dễ dàng di chuyển

Chăm lo phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa. tinh thần của người dân nông thôn; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương. Coi trọng và triển khai đồng bộ các giải pháp làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện cho nông dân có cuộc sống tốt hơn. Xây dựng xã hội nông thôn đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng và giàu bản sắc văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

PV Khánh Chi

 

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng