Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine 70 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Hóa năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025

01/04/2024

Xã Minh Hóa là xã miền núi thuộc huyện Minh Hóa cách trung tâm huyện 7 km nằm về phía Đông Nam. Với cấu trúc địa lý do con sông Nan và khe nước sạt chia cắt thành 3 khu vực đó là khu vực Tân Lý, khu vực Lạc Thiện và khu vực Kim Bảng. Thực hiện theo quy định của cấp trên, năm 2020 UBND xã đã chỉ đạo 9 thôn sáp nhập thành 5 thôn đó là thôn Tân Lý, thôn Lạc Thiện, Thôn 1 Kim Bảng, thôn 2 Kim Bảng, thôn 3 Kim Bảng.

Về quy mô: Do cấu trúc địa lý dân cư phân bố ven theo chân gò đồi, xã có trục đường 12A chạy qua và tuyến đường đi liên xã Minh Hóa - Tân Hóa nên phân bố thành 5 thôn, xã thuộc khu vực 2.

Cơ cấu tổ chức: Đảng bộ xã Minh Hóa có 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, trong đó có 03 chi bộ trường học; 01 chi bộ Y tế, 01 chi bộ Công an, chi bộ quân sự xã và 05 chi bộ nông  thôn với 358 Đảng viên, Đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối. UBND và các tổ chức đoàn thể phục tùng sự phân công điều động của Đảng.

Cơ sở vật chất: là một xã khó khăn chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách của cấp trên nên cơ sở vật chất của UBND xã còn thiếu thốn, các tổ chức xã hội còn làm ghép phòng nhưng với tình thần trách nhiệm cao mỗi một đồng chí cán bộ, công chức luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Luôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thực thi nhiệm vụ.

   Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, gắn với phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên tinh thần sáng tạo, cách làm hay và tiên phong gương mẫu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu cụ thể là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2024.

    UBND xã Minh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm 2023 đạt 17 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí y tế. Tiêu chí trường học. Ủy ban nhân dân xã Minh Hóa xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí cao trong cả hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

1. Mục tiêu chung.

 Thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo chiều sâu, hiệu quả, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ, từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao vai trò chủ thể của người dân; tạo ý thức mới, trách nhiệm mới của cư dân trong xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho lao động của cư dân nông thôn. Nâng cao kỹ năng phát triển kinh tế nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

2. Mục tiêu cụ thể .

Tiếp tục duy trì, giữ vững 17/19 tiêu chí nông thôn mới và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024; đồng thời tập trung tăng cường các biện pháp tối ưu, phấn đấu đạt được các tiêu chí còn lại, cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2024: xã đạt thêm 02 tiêu chí gồm  Tiêu chí số 06 (trường học) và Tiêu chí số 15 (Y tế).

 Một số tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2024 đảm bảo theo lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm các tiêu chí:

 Tiêu chí số 05 (Trường học)

1.1. Trường THCS Minh Hóa

Căn cứ Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học:Thực tế còn thiếu các phòng thiết bị, sân vui chơi thể dục thể thao chưa có, Tuy đã được bố trí nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới nhưng chưa đảm bảo. Hiện tại qua đánh giá trường đạt 75% theo tiêu chí.

1.2. Trường Tiểu học Minh Hóa

Gồm có 02 điểm trường Kim Bảng, Tân Lý, qua đánh giá rà soát điểm trường khuôn viên, cơ sở vật chất trang thiết bị thiết phục vụ dạy và học chưa đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá đạt 65%.

Năm 2024 được nhà nước cấp vốn đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại đảm bảo phục vụ công tác dạy và học đáp ứng theo bộ tiêu chí đề ra phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn theo kế hoạch.

1.3. Trường Mầm non Minh Hóa

Trong năm 2024 được cấp trên đầu tư nguốn ngân sách để xây dựng khuôn viên, hàng rào, cổng chào chưa có, cơ sở vật chất trang thiết bị thiết yếu đảm bảo phục vụ đáp ứng theo quy định. Phấn đấu trong năm 2024 đạt theo kế hoạch đề ra.

  Tiêu chí số 15 (Y tế)

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%. Chưa theo bộ tiêu chí.

15.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥90%. Chưa theo bộ tiêu chí.

15.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥40%. Chưa đạt theo bộ tiêu chí.

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥70%. Chưa đạt theo bộ tiêu chí.

Qua rà soát hiện tại trên địa bàn tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 69%.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 cao: 21,8%. Năm 2024 đã được cấp vốn sửa chửa nâng cấp Cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, khuôn viên trạm y tế tích cực vận động phấn đấu đạt năm 2024.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

 Công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Chương trình.

 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự phối hợp tham gia tích cực của các đoàn thể xã để tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao theo kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, Ban Phát triển các thôn định kỳ hàng tháng, quý phải tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện, trước hết là phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung biện pháp, giải pháp để thực hiện. Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn; Củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM, Ban phát triển các thôn theo tình hình thực tế tại địa phương của năm 2024. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự địa phương năm 2024. Hạn chế thấp nhất số vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

 Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế một cách bền vững, từng bước nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong giai đoạn mới. Thường xuyên cũng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực chỉ đạo thực hiện công tác cải thiện môi trường, chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. Dần chuyển dịch xã hội hóa trong cộng đồng dân cư đối với các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và cùng với Nhà nước chăm lo xây dựng chương trình nông thôn mới.

Tiếp tục phát động phong trào toàn dân hưởng ứng xây dựng thôn, xóm văn minh, sạch đẹp; trong đó tổ chức tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; Vận động các hộ tự cải tạo, xây dựng, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn, chỉnh trang tường rào, vườn tược; có ý thức bảo vệ môi trường chung, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Hàng tháng phát động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường ở từng thôn, xóm.

 Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất. Vận động nhân dân đầu tư máy móc, thiết bị để thực hiện tốt cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, nhất là nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ được phân công theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới và các thành viên Ban chỉ đạo; Ban quản lý và các Ban phát triển thôn do ngành, cấp trên tổ chức.

4. Công tác tuyên truyền, vận động

Ban chỉ đạo NTM xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025 với hình thức, nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tế ở cơ sở, cụ thể là: Tuyên truyền Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các văn bản liên quan. Tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện chương trình.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM, trong đó chú trọng tuyên truyền để người dân biết và phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong từng hộ gia đình, từng thôn. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của Thôn. Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng.

Tổ chức các cuộc vận động về xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành để huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia, trong đó cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.

Giải pháp về huy động nguồn lực. Huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các khoản đóng góp của nhân dân phải được thực hiện theo từng dự án cụ thể và theo nguyên tắc tự nguyện, do Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phải gắn với phát triển đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, trường học, điện, y tế, nước sạch, cơ sở vật chất văn hóa... để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho dân cư nông thôn. Việc bố trí vốn đầu tư công phải đồng bộ với mục tiêu, lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 của tỉnh và không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

 Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí xây dựng cho 02 tiếu chí còn lại. Phấn đấu năm 2024 đạt 02 tiêu chí là: Trường học và  y tế.

5. Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Nông lâm - Địa chính - xây dựng:

Tham mưu triển khai việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi, trồng rừng vùng thâm canh lúa, rau màu, củ quả, vùng kinh tế trang trại. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác xã gắn với kinh tế hộ gia đình. Tập trung chỉ đạo lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh thú y, làm tốt công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Tham mưu chỉ đạo chỉnh trang vườn tạp. Quản lý môi trường trên địa bàn xã.

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2020-2025. Tham mưu cho UBND xã quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, chuyển đổi sử dụng đất nộng nghiệp và công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân. Cấm mốc quy hoạch, giải phóng mặt bằng khu vực quy hoạch. Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai.

 Công an - Quân sự xã: Duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn và đối phó kịp thời những âm mưu diễn biến hoà bình và thủ đoạn phá hoại của địch. Phối hợp làm tốt công tác Phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng lực lượng DQTV, Công an đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phượng, quân đội. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08, kết kuận số 86-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BTC về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANQG trong tình hình mới”, các Chỉ thị số 21, 48, 09 của Bộ Chính trị về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 Công tác phối hợp Mặt trận TQVN và các ban ngành đoàn thể xã.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành duy tu sửa chữa các tuyến đường Giao thông, đê bao thủy lợi, xây dựng cảnh quan môi trường, đẩy mạnh phong trào vận động phát triển kinh tế hộ gia đình; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhân dân hưởng ứng tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng nông sản không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, thu nhập người dân ngày càng tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, nhân dân đầu tư hệ thống điện thắp sáng đường quê, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

 Đoàn xã: Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân xây dựng Nông thôn mới là một khâu then chốt, tập trung triển khai đồng bộ, phong phú, với nhiều nét mới trong phương thức tiếp cận, truyền tải đến đối tượng tiếp nhận bằng nhiều hình thức trên các phương tiện truyền thông tại các chi đoàn, làm tốt công tác tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, việc làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Hội Phụ nữ: Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Hội Nông dân: Tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, tích cực vận động hội viên giúp ngày công hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát xây dựng nhà mới. Tích cực phối hợp với các ban ngành vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng để nhà nước đầu tư nâng cấp các tuyến đường nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Hội cựu chiến binh: Nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân hội viên CCB trong tham gia xây dựng NTM. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa. Thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ban Công tác Mặt trận thôn: Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, triển khai vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu trong các phong trào của thôn, nêu gương điển hình, thường xuyên động viên, kích lệ bà con tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thôn.

                                                                                                                                                         PV: Văn Nhâm                                                                                                                                         

  

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng