Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine 70 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Bước phát triển mới của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, Quảng Bình

26/05/2024

Những kết quả đáng mừng

 Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã triển khai và thực hiện đúng kịp thời các nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khám chữa bệnh cũng như một số vấn đề liên quan khác, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, đóng góp tích cực và quan trọng vào quá trình đổi mới chuyển đổi số như các văn bản được quy định của Luật khám chữa bệnh.

Bệnh viện đã quan tâm triển khai tập huấn, phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn cho công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện bằng nhiều hình thức như tổ chức các lớp tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn, giao ban chuyên môn, thông báo trực tuyến trên website Bệnh viện, Zalo... để khoa, phòng thực hiện, lồng ghép các nội dung về chính sách pháp luật BHYT với các hoạt động chuyên môn. Chỉ đạo các khoa phòng chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết, tay- chân - miệng, dịch đau mắt đỏ…

          Ngay từ đầu năm 2023, Bệnh viện đã lập Kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra. Bệnh viện xây dựng Kế hoạch 1110/KH-BVĐK về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm, đã chỉ đạo một cách quyết liệt và cụ thể đến từng khoa, phòng trong toàn viện về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong khám bệnh và chữa bệnh theo Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế. Đồng thời cũng kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo, tổ điều trị COVID-19 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

  Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, luật KCB, luật BHYT. Duy trì và triển khai tốt công tác KCB theo đúng các Thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành và của BHXH; tiếp tục duy trì các Hội đồng chuyên môn và hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ; triển khai tốt công tác KCB BHYT. Thực hiện KCB theo đúng quy định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

 Thực hiện tốt các DMKT đã được Sở Y tế phê duyệt, tiếp tục rà soát để xây dựng các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị mới phù hợp với mô hình bệnh tật tại Bệnh viện các chuyên ngành, lĩnh vực dựa trên các Quyết định của được Bộ Y tế ban hành theo mã bệnh ICD 10; thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, chuẩn hóa các quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong Bệnh viện nhằm bảo đảm hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

 Năm 2023 bệnh viện triển khai thí điểm 07 kỹ thuật mới, áp dụng chính thức 02 kỹ thuật và phương pháp mới: các kỹ thuật thuốc các chuyên khoa Ngoại, Răng hàm mặt và YHCT. Bệnh viện đang triển khai thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT-BYT có hiệu lực từ tháng 27/2/2022; thực hiện tốt Quyết định 2151/QĐ-BYT về thay đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức thành công lớp tập huấn “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cho nhân viên y tế” và các hoạt động chào mừng ngày quốc tế Điều dưỡng 12/5; cuộc thi Điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh giỏi toàn viện. Tham gia cuộc thi điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh giỏi ngành Y tế Quảng Bình với nhiều thành tích cá nhân và tập thể.

 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch đã ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch. Bệnh viện cũng đã ký hợp đồng với các Trạm Y tế xã để triển khai thực hiện KCB BHYT tuyến xã theo đúng quy định. Phân bổ thẻ BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu. Số thẻ đăng ký KCB ban đầu năm 2023: 142.862 thẻ trong đó tại Trạm Y tế: 100.487 thẻ. Các nội dung của Hợp đồng KCB BHYT được thỏa thuận chi tiết, cụ thể trên cơ sở danh sách, số người đăng ký KCB ban đầu, xác định dự toán được giao để thực hiện KCB BHYT, các quy định về tạm ứng kinh phí, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Bệnh viện thực hiện hỗ trợ chuyên môn phù hợp với nhu cầu cấp bách của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế; hướng dẫn thực hiện triển khai kê đơn thuốc điện tử, lập hồ sơ bệnh án điện tử; ưu tiên hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế. Trong năm 2023, Bệnh viện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch hướng dẫn cho các cán bộ Trung tâm Y tế học tập chuyên môn trực tiếp tại Bệnh viện 3 đợt tổng số 27 học viên.  Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ Bệnh viện: Mỗi tháng luân phiên mỗi khoa Lâm sàng báo cáo sinh hoạt khoa học theo hình thức các chuyên đề, tập huấn, trường lâm sàng… Hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai rộng rãi trong toàn bộ Bệnh viện. 

  Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trong năm 2024, bệnh viện sẻ bố trí sắp xếp lại nhân lực ở một số khoa phòng đảm bảo đúng vị trí chức năng, trình độ chuyên môn gắn với vị trí việc làm phù hợp. Tiếp tục đào tạo cán bộ định hướng theo các chuyên ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT vào hoạt động khám, chữa bệnh. Cải tiến, cải cách, rút gọn quy trình khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ khám tại khoa khám bệnh. Các chế độ báo cáo theo biểu mẫu quy định phải kết xuất được trên phần mềm QLBV. Tu sửa cơ sở vật chất hiện có đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Duy trì các hoạt động quản lý, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có. Cử cán bộ mới ra trường học tập ở các bệnh viện tuyến trên tối thiểu 3 tháng; chuyển giao các kỹ thuật mới từ tuyến trên. Xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ cho tuyến cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, các nhóm trong tổ QLCLBV được phân công tích cực kiểm tra, đôn đốc các khoa, phòng thực hiện công tác cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đã có hiệu quả để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh ngày càng đa dạng của nhân dân trên địa bàn; đặc biệt lưu ý đến việc quản lý chặt chẽ phác đồ điều trị và quy trình chuyên môn. Chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân. Thực hiện nghiêm túc Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản chuyên môn đồng thời thường xuyên cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản chuyên môn mới ban hành. Thực hiện tốt công tác thu dung người bệnh, củng cố và duy trì thực hiện triệt để Quy tắc ứng xử đối với người bệnh. Đáp ứng sự hài lòng người bệnh, giảm thiểu đơn thư khiếu nại và phản ảnh đường dây nóng một cách thấp nhất. Nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.

 Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, các tổ chức xã hội và cộng đồng khác trên địa bàn huyện; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, khám sức khỏe định kỳ. Tiếp tục bố trí ngân sách mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản để phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đầu tư nâng cao điều kiện cơ sở vật chất bệnh viện, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị trong việc phục vụ công tác chuyển đổi số. Tạo điều kiện xã hội hoá y tế, có cơ chế mở phục vụ người bệnh, thu hút nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tại đơn vị.

                                                                                                                                      PV Việt Nam Hương sắc

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng