Triễn lãm Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Manila, Philipine 70 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản từ các thị trường Australia, Trung Quốc, Việt Nam, EU, USA Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Vinhomes - Nơi hạnh phúc ngập tràn Toyota Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom Vinfast - Oto Việt - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam Tổng công ty Viễn Thông MobiFone

Ngành thuế đã miễn, giảm hơn 38 ngàn tỷ đồng tiền thuế cho DN và người dân

08/07/2024

VNHS - Để chính sách hỗ trợ người dân, DN nhanh chóng đi vào cuộc sống,Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh công tác hướng dẫn và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về miễn, giảm thuế.

Miễn, giảm hơn 38 ngàn tỷ đồng tiền thuế cho DN và người dân

Với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng DN và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, bên cạnh công tác tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các giải pháp về thuế, trong thời gian vừa qua cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được miễn, giảm là khoảng 38.326 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, cơ quan thuế các cấp đã kịp thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, tới toàn thể NNT hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ của Nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự thảo Nghị định và triển khai hỗ trợ NNT kịp thời ngay khi Nghị định được ban hành chính thức.

Mới đây, để chính sách hỗ trợ người dân, DN nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện chỉ đạo 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh công tác hướng dẫn và triển khai kịp thời chính sách giảm thuế GTGT và tuyên truyền để hỗ trợ DN, NNT kịp thời thụ hưởng chính sách.

Đặc biệt, năm 2024 dự kiến tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn Thuế GTGT, TNDN, TNCN và thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định 64 và Nghị định 65 của Chính phủ là khoảng 92.560 tỷ đồng.

Ngành thuế đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân

Công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh

Nhằm mục đích tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế đối với HKD, CNKD từ tháng 7/2023 Tổng cục Thuế đã chỉ đạo triển khai chức năng bản đồ số HKD trên toàn quốc. Đến nay việc triển khai bản đồ số HKD đã đạt được các kết quả như sau: toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã công khai trên Bản đồ số HKD, theo báo cáo trên toàn quốc có 31.838 HKD đưa thêm vào quản lý thông qua triển khai Bản đồ số, số thuế tăng thêm là 12,7 tỷ đồng.

Hiện nay, ngành Thuế đã tập trung công tác chỉ đạo và triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 và triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm cả việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp đã đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023.

Trường Minh

0 Bình luận

Tin tức khác

TextFooter
Thông báo
Đóng